ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: PANOS TOURS

ΑΦΜ: 801764233, ΔΟΥ: ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ

AΡ. ΓΕΜΗ: 162895303000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 401717

Τροποποίηση καταστατικού εταιρίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΙΚΕ σε PDF

Ημ/νία λήξης 1ης διαχειριστικής περιόδου: 31/12/2022
Κυριοι ΚΑΔ: 49.39.3102, 49.39.0000
Δευτερεύοντες ΚΑΔ: 79120000, 79121000
Βοηθητική Δραστηριότητα ΚΑΔ: 49391203

Εταιρικό Κεφάλαιο ΙΚΕ: Χιλίων (1.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα

Διαχειριστής: Παναγιώτης Κοτσίρης (91%)

Εταίρος: Ιωάννης Κοτσίρης (9%)

Πατησίων 258, Πλατεία Κολιάτσου, Αθήνα

210 2016182

info@panagiotis-kotsiris.gr